Атриум гр. Поморие

Главен изпълнител.

Успешно завършен: 2012 г.