Балнео хотел гр. Поморие

Главен изпълнител - Реконструкция и модернизация. 

Успешно завършена: 2014г.