Български Розови Градини - гр. Поморие

Главен изпълнител - РЗП: 17 200 кв.м.

Успешно завършен: 2013 г.