За нас

За нас

Дорослава Управител
Евгени Георгиев
управител
Тодор Георгиев
управител
Калин Георгиев
управител

 

Предмет на дейност:

  1.Строителство на сгради и съоръжения и всички видове довършителни работи;

 2.Производство, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма;

 3.Производство, доставка и монтаж на окачени фасади; 

 4.Производство, доставка и монтаж на стъкла и стъклопакети; 

 5.Покупко-продажба на недвижима собственост, инвестиции ; 

 

 

Контакти - Строителство: Дорослава
Офис: гр. Бургас
ул. Транспортна N.37 ет 2
Тел.: 05968 / 29 61, факс: 05968 /90 43
Тел.: 0884 781 011
Тел.: 0894 646 919
Имейл:
info@doroslava-stroy.com


♦ Жилищно строителство 
♦ Инфраструктурно строителство
♦ Инвестиции и продажба на недвижими имоти
♦ Строителна механизация

 

 

Контакти - Дограма: Дорослава Дограми
Офис: гр. Каблешково
ул. Васил Левски N.21

Тел.: 05968 / 21 80
Тел.: 0888 888 445
Имейл: doroslava@abv.bg

♦ AL дограма и PVC дограма
♦ Окачени фасади
♦ Стъклопакети
♦ Етал-бонд
♦ Производствена база - гр. Каблешково

 

 • Създадена през 1992г. гр. Каблешково /област Бургас/, с основна дейност производство, доставка и монтаж на AL дограма; 

 

 • През 1996г. стартира производство, доставка и монтаж на PVC дограма; 

 

 • През 2006 разширява дейността си навлизайки в строителния сектор, чрез дъщерното си дружество Дорослава Строй ООД; 

 

 • Собствени производствени мощности, офиси и складови бази, разположени на 18000 кв.м. площ; 

 

 • Над 100 души висококвалифициран персонал; ​​

 

 • Сертифицирани по ISO 9001:2008.
  Комплексно строителство на сгради и прилежащата им инфраструктура. Изработка доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма и стъклопакети.Удостоверение ​

 

 • N:I-008744 за вписване в "Камарата на строителите в България" - Първа група, строежи от втора до пета категория;
   
 • До 2017 г. в качеството си на главен изпълнител фирма Дорослава Строй ООД е завършила успешно сгради с общо РЗП над 100 000 m2 .   

 

СЕРТИФИКАТИ