Изготвяне на оферти и количествено-стойностни сметки

 

Фирма "Дорослава Строй" ООД предлага изготвяне на оферта за строителство и подробна количествена стойностна сметка /К.С./ .

Цената за изготвяне на К.С е 1,5 лв./кв.м. от РЗП / разгърната застроена площ / 

При сключване на договор за строителство с възложителя, изготвянето на К.С за обекта е безплатно!

Контакти - Строителство:
Офис: Офис: гр. Бургас ул. Транспортна N.37 ет 2
Тел.: 05968 / 29 61, факс: 05968 /90 43
Тел.: 0884 781 011
Тел.: 0894 646 919
Имейл:
info@doroslava-stroy.com