Изготвяне на оферти и количествено-стойностни сметки

 

Фирма "Дорослава Строй" ООД предлага изготвяне на оферта за строителство и подробна количествена стойностна сметка /К.С./ .

Цената за изготвяне на К.С е 1,5 лв./кв.м. от РЗП / разгърната застроена площ / 

При сключване на договор за строителство с възложителя, изготвянето на К.С за обекта е безплатно!

Контакти - Строителство:
Офис: гр. Каблешково ул. Васил Левски N.23
Тел.: 05968 / 29 61, Факс: 05968 /90 43
Тел.: 0894646919
Имейл: info@doroslava-stroy.com