Реконструкция и модернизация на стадион Лазур гр. Бургас

Цялостна реконструкция и модернизация на стадион Лазур  гр. Бургас. 

Успешно завършена 2011 г.