Защитени сертификати за качество ISO

Успешно приключен годишен одит и защитени сертификати за качество ISO.