ВХТИ ХОУМС БУРГАС

Описание

СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и жилища в УПИ V-500, в кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ 07079.602.862 по КК на гр.Бургас

 

Сградата е в зона с потенциал за развитие  северно от ул. “Проф. Яким Якимов“ ж.р. Славейков. В югоизточната ѝ част е разположен съществуващият комплекс на университет „Проф. д-р Асен Златаров“, който през последните години се утвърждава като модерно учебно заведение и жилищна сграда ВХТИ ПАРК. Имотът, предмет на проектиране и бъдещо строителство, е разположен в непосредствена близост до университетския комплекс и ул. “Проф. Я. Якимов“. Северно от имота функционира МБАЛ “Сърце и мозък“. Изградена е и прилежащата към имота инфраструктура – мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и обслужващи улици. 

Сграда ВХТИ ХОУМС разполага с  два самостоятелни входа:

  Вход А:

-на ниво I партерен етаж: 2 бр. магазини за промишлени стоки

-етажи II, III, IV, V, VI, VII и терасовиден – жилищна част с общо 26 апартаменти (едностайни, двустайни и тристайни)

Вход Б:

- на ниво I партерен и II етаж: медицинска лаборатория

-на етажи III, IV, V, VI и VII – жилищна част с общо 46 апартаменти(двустайни, тристайни и многостайни) 

Предвидени са две сутеренни нива за подземен паркинг.

Сутерен -1 с развит в него  подземен гараж с предвидени 43бр. паркоместа, 

Сутерен -2 е развид подземен гараж с предвидени 46бр. паркоместа

На ниво терен са организирани 14 броя наземни места за паркиране, алеи за достъп и озеленени площи за общо ползване. 

 

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ

Предвижда се използването на съвременни материали за фасадна обработка за постигане на добър архитектурен образ на обекта. Използвани са:

  • епоксидна мазилка - цвят бял гланц
  • матова средноструктурна мазилка - цвят сив„
  • матова дребноструктурна мазилка - цвят сив
  • парапет от ламинирано стъкло с алуминиев профил и ръкохватка
  • PVC дограма
 
ВХТИ ХОУМС БУРГАС Разпределения

Свържете се с нас

​За да получите повече информация не се колебайте да се свържете с нас:
Дорослава
Телефон за връзка със Строителство:
0892 206 148 или 0884 781 011
Е-майл: info@doroslava-stroy.com
 
 

Дорослава

тел.0000000
doroslava@maxprogress.bg

Powered by MAXPROGRESS.BG

Направете запитване