Gardenia Palace - гр. Поморие

Главен изпълнител - РЗП: 21 300 кв.м.

Успешно завършен: 2014г.