Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка на ДМА, необходими за реализиране на предприемаческата идея- доставка на двукомпонентна машина (полисулфид)- 1 бр”

в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.035-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на производителността на "Дорослава- 02" ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

Пълният комплект документи може да намерите тук.

 

Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 09.11.2020 г. включително

 

 

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка на ДМА, необходими за реализиране на предприемаческата идея- доставка на CNC машина за рязане- 1 бр.”

в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.035-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на производителността на "Дорослава- 02" ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

Пълният комплект документи може да намерите тук.

Свали пълен комплект документи 

 

Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 21.05.2020 г. включително.

 

--

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „„Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи за производство на РVС дограма, включително:

1 автоматичен двуглав циркуляр- 1 бр.;
2 залепваща двуглава машина- 1 бр.;
3 CNC почистваща машина (робот)- 1 бр.;
4 копир фреза (2 двигателя)- 1 бр.;
5 челна фреза с 2 фрезера- 1 бр.;
6 фреза за стъклодържатели- 1 бр.;
7 двойна винтонавивна машина- 1 бр.;
8 циркуляр с долно подаване на диска- 1 бр.,
в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.035-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на производителността на "Дорослава- 02" ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


Пълният комплект документи може да намерите тук.
техническа спецификация ДМА 8.doc
проект договор доставка ДМА- 8 бр.
Дорослава 02- Приложение -Методика за оценка оферти 8 ДМА
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160.doc
Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160-Дорослава 02.docx
Pril.3.4_oferta_PMS_160-DMA-Дорослава 02.doc
aktualizirano-prilozhenie-37-po-pms-160-1.doc
Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 13.01.2020 г. включително.